Ett sätt sociala medier kan öka din stress

Ett sätt sociala medier kan öka din stress

Jag läser om en undersökning där över 1800 personer fick svara på en enkät om hur sociala medier påverkade deras stress, som visar på både ökad och minskad stress. Har du de personliga egenskaperna som ökar stressen?

Lite förvånande för mig visade denna undersökning att sociala medier inte hade så stor påverkan på stressnivåerna, vissa kände till och med lägre stress. Detta gällde dock inte för en grupp människor.Det var personer med stor empati som blir stressade av andra användare på sociala medier som känner stress eller mår dåligt. Man kallar detta för ”The cost of caring”.

I dessa fall smittar stressen digitalt och orsaken till stressen kan både komma från empati, men också i vissa fall känslan av att vara maktlös och inte kunna hjälpa till exempelvis om det är någon som är obotligt sjuk.

Om du känner igen dig i detta finns ett par alternativ, antingen drar du ner din användning av sociala medier och/eller när du läser om något där du känner att din stress ökar fråga dig: ”Vad KAN jag GÖRA för att minska denna persons stress/oro/ångest?”

Här kan du läsa artikeln och vad de kom fram till: https://www.pewresearch.org/internet/2015/01/15/social-media-and-stress/