Kreativitet & Innovation

Från Ax till Limpa till Champagne – föreläsningen som tar dig från start till succé

Från Ax till Limpa till Champagne – föreläsning om ökad kreativitet & innovation

Alla bolag …

… startade med en idé!

Alla produkter …

… startade med en idé!

Alla tjänster …

… startade med en idé!

Vad blir effekten om ni kan starta upp med ännu bättre idéer? Antingen når ni era mål snabbare och/eller så får ni ett försprång gentemot era konkurrenter. Genom att stärka er kreativitet och innovation blir ni mer framgångsrika. Skillnaden mellan de bästa organisationerna och resterande är att: de har bättre idéer som genomförs.

Hur kan du förverkliga dina ideér och planer?

Jag har fått pris för min kreativitet både i Sverige och i samband med min föreläsning om just kreativitet och innovation där ni får med er både inspiration och verktyg till att utvecklas. Föreläsningen handlar om allt från att bygga upp det kreativa självförtroendet hos de som aldrig kommer med idéer till att ge de redan kreativa fler verktyg och ny inspiration. Därefter går vi tillsammans igenom hur vi effektivt gör verklighet av att verkställa idéer och planer. Det är inte bara bra, det är roligt och festligt också. Namnet på föreläsningen är ”Från Ax till Limpa till Champagne”. Vi tar alltså något från start och utvecklar det till något riktigt riktigt bra.

Med allt hårdare konkurrens behöver samtliga delar i en organisation stärkas, inte bara de som arbetare med produkt- och verksamhetsutveckling. Kundupplevelsen avgörs av en helhet som förutom produkten eller tjänsten hänger på service, logistik, mottagande, kvalitet, garantier med mer.

Kontakta mig för att börja gladprestera med ökad kreativitet och fler innovationer som gör att ni tar (eller behåller) täten i er bransch!

Kreativitet – en medfödd talang eller utvecklingsbar kraft?

“Creativity is not a talent. It is NOT a talent. It is a way of operate” John Cleese. Så de personer som du ser som kreativa kanske i själva verket har utvecklat ett effektivt arbetssätt för att generera och utveckla idéer.

Föreställ dig kreativitet som en muskel i sinnet, som växer starkare med varje ny idé och varje oväntad lösning du utforskar. Det handlar om att se världen med nya – eller andras – ögon, fråga sig hur kan detta bli bättre, kombinera erfarenheter på unika sätt, för att skapa något som inte fanns förut. Vare sig det är en smart lösning på ett vardagsproblem, en konstnärlig skapelse, en innovativ tjänst, produkt eller process.

Att vara kreativ innebär att vara nyfiken, att ställa frågor och att vara öppen för nya perspektiv. Du kan se det som en process där du aktivt – eller lekfullt – söker lösningar, experimenterar med tankar och närmar dig problem och utmaningar med en känsla av utforskande. Kreativitet är inte begränsad till specifika branscher, utan behövs överallt och är över tid avgörande för organisationens framgång.

Bryt vanor och utmana ditt tankenätverk

För att odla din kreativitet, börja med att bryta vanor, tänka nya tankar och utmana befintliga tankemönster. Nya tankar skapar nya kopplingar i din hjärna, utvidgar ditt tankenätverk och ger fler uppslag till att hitta unika lösningar och idéer. Alla idéer kommer inte att vara bra, men kritisera inte idéerna på ett tidigt stadie, så att du inte hindrar nya idéer från att blomstra. Kom ihåg att det är skillnad på idéer och lösningar.

Även om idéer kan tyckas dyka upp plötsligt, är de ofta resultatet av en medveten och omedveten tankeprocess. Genom att närma dig världen med ett öppet sinne och en vilja att utforska det okända, kan du upptäcka och skapa oändliga möjligheter…

… och vill du få snabbare resultat är en föreläsning med Jan Tern en både bra och effektiv lösning.